SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret

För arbete inom offentliga verksamheter som inkluderar barn har det sedan 2001 enligt skollagen krävts att den som blir anställd visar ett särskilt utdrag ur belastningsregistret. Från och med 1 januari 2020 inkluderar detta även verksamma i föreningar inom Riksidrottsförbundet – där Sparsörs AIK är medlemmar – och Sparsörs AIK är således ålagda att begära in detta om alla ledare i verksamhet som involverad personer under 18 år. Detta är en förebyggande åtgärd i ledet att skapa trygga och säkra miljöer för barn och ungdomar i vår verksamhet.

 

Sparsörs AIK har upprättat följande rutin för uppvisande av utdrag ur belastningsregistret:

 

1.     Nya och befintliga ledare med regelbunden kontakt med personer under 18 år inom Sparsörs AIK skall visa upp ett begränsat utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget behöver visas upp när man startar i verksamheten eller om man in visat upp ett sedan tidigare. Ett nytt utdrag skall uppvisas vartannat år så länge man agerar i verksamhet som inkluderar personer under 18 år. Blanketten hittas i pdf-format på vår hemsida under fliken ”dokument”
Utdrag ska även begäras om en förälder/funktionär eller annan vuxen medverkar under en aktivitet som innehåller övernattning.


2.     Personen besöker Sparsörs AIK´s kansli och visar utdraget för Sparsörs AIK´s utsedda representant samt uppvisar legitimation. Utdraget kan vara öppnat men måste vara i sitt original, kopia på utdraget accepteras inte. Kontrollen av utdraget genomförs med personen ifråga närvarande. Ombud accepteras inte för detta och utdraget får högst vara 1 år gammalt vid uppvisandet.


3.     Enligt lag får en kontroll av registerutdrag inte dokumenteras på annat sätt än en anteckning att utdrag har visats upp görs och det är alltså endast detta och datum för uppvisande som noteras i Sparsörs AIK´s register. Inget om innehåll vare sig får eller kommer att noteras i föreningens register.


4.     Det begärda registerutdraget lämnas direkt tillbaka till berörd person efter att kontrollen är utförd, Sparsörs AIK får inte spara en kopia eller original av dessa handlingar. Du bör förstöra dokumentet efteråt då det innehåller personuppgifter om dig.


5.     Om registerutdraget visar att en inom föreningen verksam person har någon form av brottslighet kopplat till sig ska beslut om personens lämplighet för att genomföra uppdraget i Sparsörs AIK avgöras vid nästa styrelsemöte efter att informationen blivit känt. Personen ska informeras om detta och kan komma att behöva tala med Sparsörs AIK´s styrelse om detta.

 

 

Sparsörs AIK´s representant som tar emot utdrag 2020/2021:

·       Annika Frantzich

 

Sparsörs AIK´s styrelse

Beslut taget på styrelsemöte 2020-02-17

Giltigt från och med 2020-03-01

 

 
SPONSORER